Registration Form

Bireylerde ve özellikle gençlerde; Tartışan ve tartışılan, yaratıcı, etkileşimsel, görüş bildiren, yapıcı olma bağlamlarında "Sorumlu Yurttaş" olma bilincinin geliştirilmesi,

Ülkemizde hızla artan bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan acılara dikkat çekerek "Bireysel Silahsızlanma" bilinci oluşturmak.


Yukardaki amaçları, insanlığın umut dolu yarınlara kavuşması temennisiyle destekliyorum...

Participating in the campaign "26141 " ’Individual Armament’ said.

Campaign Participation Form

Name, Surname Date of Birth
Education Job
Club / Society You Are Registered Address
E-Mail
Phone Fax
Sign up weekly e-newsletter