Taksim ilkokulunu (1956),English Hing School’u (1961,) İstanbul Amerikan (Robert) Kolejini (1965),İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1969),University of Texas American Academy of İnternational and Comparative Law’u (1975) bitirmiş,İtalyan hükümetini bursunu kazanarak,Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi, CezaHukuku ve Kriminoloji Enstitüsünde Scuola di Speccializzatione’ye (1975-1976) devam etmiştir. “Polis Toplumsal Hakları” konulu tezi ile hukuk doktoru ünvanını almıştır. 1987’de yardımcı doçent, 1993’tem ise “Ceza Yaptırımı” başlıklı tez ile Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçenti,1999’de ise  “Viktimoloji” (Mağdurbilim) adını taşıyan kitap ile Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörü olmuştur.Ceza Hukuku, Penoloji, Kiriminoloji ve  Viktimoloji alanlarında Türkçe, İngilizce ve fransızca yayınları bulunmaktadır. Aynı konularda uluslararası kongrelerde tebliğler vermiştir.Özellikle insan hakları, sanık hakları, mağdur hakları, hukuka aykırı deliller, cezalar, alternatif ceza yaptırımları, ölüm cezası, hapis cezasının infazında çalışmanın önemi, nefret suçları, şiddet, aile içi şiddet, çocuk ve şiddet konularında çalışmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza muhakemesi Hukuku Anabilim dalında profesör olup aynı Üniversitenin Adli Tıp Enstitüsünde de ders vermektedir.